Rekrutacja

REKRUTACJA: NABÓR TRWA*

o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

WARUNKI REKRUTACJI:

  • ukończone 18 lat;

  • dobry stan zdrowia.

DOKUMENTY:

  • świadectwo ukończenia szkoły;

  • 1 zdjęcia;

  • kwestionariusz osobowy i podanie (pliki do pobrania) - dostępne również w sekretariacie szkoły;

  • wpisowe w wysokości - 50 zł.;

  • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy. ( po otrzymaniu ze szkoły stosownego skierowania )

 

kwestionariusz osobowy

 

podanie kwalifikacyjne technik przemysłu mody

 

 technik przemysłu mody-rekrutacja.

 

* termin rozpoczęcia kursu po zebraniu grupy 15 osobowej

 

Moodle Logo
Tsplogo