Rekrutacja

Projekt „Projektuj i szyj komputerowo ” kierowany jest do:

 

- osób dorosłych w wieku 24 - 64 lat oraz osób w wieku 18-24 lat nieuczących się posiadających wykształcenie średnie
- osób zamieszkujących woj. kujawsko- pomorskie
- mężczyzn - priorytet
 
Szczegóły dotyczące naboru określone są w Regulaminie rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie „ Projektuj i szyj komputerowo”
 
Dokumenty do złożenia:
- oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
- 4 zdjęcia
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w PSPiKO
- formularz zgłoszeniowy    (do pobrania na stronie internetowej lub w biurze projektu)
- oświadczenie o spełnieniu kryteriów udziału w projekcie (do pobrania poniżej na stronie internetowej lub w biurze projektu)
 
Dokumenty należy składać w terminie do 30 września w biurze projektu
 
Rekrutacja kandydatów biorących udział w projekcie „„Projektuj i szyj komputerowo” ZAKOŃCZONA !!!
 
LISTA UCZESTNIKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Projektuj i szyj komputerowo”
 
 

 

Moodle Logo
Tsplogo