UWAGA !!!!

Uroczyste zakończenie projektu "Projektuj i szyj komputerowo" - wręczenie świadectw ukończenia szkoły oraz dyplomów zawodowych odbędzie się 31 sierpnia 2012r.( piatek) o godzinie 16.00 w budynku szkoły przy ul. Jeczmiennej 10.


UWAGA!!!

Dodatkowe zajecia przygotowujące do egzaminu zawodowego odbędą się :

1. 13.06.2012r. ( środa)- godz. 17.00- 20.00

2. 15.06.2012r. (piątek) - godz. 17.00- 20.00

Poza w/w terminami zajęcia obowiazkowe dla wszystkich słuchaczy w sobote tj. 16.06.2012r. w godz. 8.00- 13.10


Egzamin zawodowy potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzietechnik technologii odzieży odbędzie się w dniach:

etap pisemny - 18 czerwiec 2012 godz.12.00

etap praktyczny - 19 czerwiec 2012 godz. 9.00

Uwaga !!! 

Zdajacy zgłasza się na egzamin w wyznaczonym dniu odpowiedniego etapu 30 min przed wyznaczona godziną.

Zdajacy na każdy etap przynosi ze sobą:

etap pisemny

- dokument potwierdzający tozsamość zdajacego ( dowód osobisty lub inny dokument ze zdjeciem),

- własny Indywidualny harmonogram zdawania egzaminu zawodowego,

- długopis lub pióro z czarnym atramentem/tuszem 

etap praktyczny

- dokument potwierdzający tozsamość zdajacego ( dowód osobisty lub inny dokument ze zdjeciem),

- własny Indywidualny harmonogram zdawania egzaminu zawodowego,

- długopis lub pióro z czarnym atramentem/tuszem

- kalkulator,

- ołówek

- gumka

- linijka

- cyrkiel

- kątomierz

- temperówka


 Aktualny plan zajęc na czerwiec 2012 dla kl. II sem IV w zakładce plan zajęć !!!


UWAGA !!!!

KONSULTACJE W DNIU 26.04.2012-CZWARTEK  Z ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

 U P. MARTY TOPOLEWSKIEJ ODWOŁANE.


HARMONOGRAM EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH

kl. II /sem IV/ sesja letnia/rok szkol. 2011/2012

do pobrania poniżej

Harmonogram egzaminów semestralnych kl. II sem IV/rok szkol.2011/2012


Harmonogram konsultacji w miesiacu kwietniu  2012

do pobrania poniżej

harmonogram konsultacji w kwietniu 2012

Uwaga

Zmian planu - kwiecień, maj, czerwiec 2012

Poniżej do pobrania aktualny plan zajęć (aktualizacja 15.04.2012r.) 

aktualny plan zajęć kl. II sem IV rok szkol. 2011/2012


Uwaga!!!

Zmiana planu zajęć na semestr IV dotyczy m-ca marca i kwietnia.

Szczegóły w zakładce plan zajęć.


W dniu 10.03.2012r. ( sobota)- Zjazd IV  w godzinach 10.30-11.30 szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy dla kl. II PSPiKO.Obecność obowiązkowa.


Terminy egzaminów dodatkowych za III semestr dla słuchaczy kl. II Policealnej Szkoły Projektowania i Konfekcjonowania Odzieży TSPS:

1. komputerowe wspomaganie produkcji- 04.02.2012r

2. podstawy projektowania odzieży- 12.02.2012r. 

Terminy egzaminów są ostateczne.


Harmonogram konsultacji- coaching dla kl.  II semestru III /rok szkol. 2011/2012

harmonogram zajęć- coaching- mgr inż Jolanta Krychowiak

harmonogram konsultacji- coaching -mgr inż. Urszula Chaberska


Harmonogram zjazdów kl. II sem IV rok szkol. 2011/2012

do pobrania poniżej 

Harmonogram zjazdów sem IV rok szkol.2011/2012


Harmonogram egzaminów semestralnych sem III rok szkol. 2011/2012

poniżej do pobrania

harmonogram egzaminów semestralnych sem III rok szkol.2011/2012


HARMONOGRAM ZJAZDÓW SEMESTR III ROK SZKOL.2011/2012

do pobrania poniżej

harmonogram zjazdów sem III rok szkol. 2011/2012


Praktyka zawodowa

Moodle Logo
Tsplogo