Program nauczania

STRUKTURA KWALIFIKACJI  W ZAWODZIE TECHNIK PRZEMYSŁU MODY

Nauczanie w zawodzie technik przemysłu mody w formie kursów kwalifikacyjnych odbywać się będzie zgodnie z podstawami programowymi kształcenia w zawodzie technik przemysłu mody 311924 wydanymi w rozporządzeniu MEN z dn. 19.06.2015

 

 • podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik przemysłu mody

Kwalifikacja 1

A.71. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

czas trwania – 14 miesięcy

Kwalifikacja 2

A.74. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

czas trwania 6 miesięcy

Podstawy programowe kształcenia w zawodzie technik przemysłu mody

 

Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone są przez specjalistów z dziedziny plastyki, projektowania i technologii odzieży.

Program nauczania obejmuje szeroki zakres tematyczny uwzględniający kształcenie teoretyczne 25 % i kształcenie praktyczne 75%  i jest podzielony na przedmioty nauczania, takie jak:

 • Komputerowe przygotowanie procesu  produkcji odzieży w  Systemie Lactra,

 • Komputerowe projektowanie w  Systemie Inven Tex FDS

 • Podstawy projektowania odzieży,

 • Pracownia materiałoznawstwa,

 • Pracownia konstrukcji i modelowania odzieży,

 • Pracownia konfekcjonowania odzieży / zajęcia praktyczne

 • Język angielski zawodowy

 • Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odzieżownictwa  

 • Organizacja marketingu i sprzedaży wyrobów odzieżowych

 • praktyka zawodowa (A.71 - 100h, A.74 - 60h)

 

Wykaz podręczników  na cały cykl nauczania:

1. Zbigniew Parafianowicz, Maria Piskorska: "Konstrukcja i modelowanie odzieży damskiej ciężkiej"

2. Zbigniew Parafianowicz: "Konstrukcja i modelowanie odzieży ciężkiej"

3. Bogusław Białczak: "Maszyny i urządzenia stosowne w przemyśle odzieżowym"

4. Ryszard Kazik, Janina Krawczyk: :"Technologia odzieży"

5. Paulina Samek: " Krawiectwo. Materiałoznawstwo"

6. Ewa Fałkowska- Rękawek: " Podstawy projektowania odzieży"

Ukończenie każdego kursu kwalifikacyjnego umożliwia przystąpienie do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji.

Zdający, który zda w/w egzamin otrzymuje świadectwo potwierdzające daną kwalifikacje w zawodzie.

Po pozytywnym zdaniu egzaminów z pierwszej kwalifikacji oraz posiadaniu co najmniej wykształcenia zasadniczego słuchacz otrzymuje państwowy dyplom zawodowy w zawodzie krawiec wraz z suplementem w języku polskim i angielskim

Po pozytywnym zdaniu egzaminów z pierwszej i drugiej  kwalifikacji oraz posiadaniu wykształcenia średniego  słuchacz otrzymuje państwowy dyplom zawodowy w zawodzie technik przemysłu mody wraz z suplementem w języku polskim i angielskim

 

 

Moodle Logo
Tsplogo