Program nauczania

Szkoła kształci w oparciu o profesjonalny, nowoczesny program nauczania, łączący teorię z praktyką zgodny z podstawami programowymi MEN dla zawodu technik technologii odzieży. Zajęcia dydaktyczne będą się odbywały w cyklu zjazdów w soboty i niedziele w okresie 4 semestrów wg. programu nauczania 2122/ T-5,T-3 SP MEN / 1997.07.16

 

 Plan nauczania obejmuje zakres tematyczny zawarty w następujących przedmiotach:

 - Podstawy projektowania odzieży;

 - Pracownia materiałoznawstwa;

 - Pracownia modelowania odzieży;

 - Organizowanie procesów produkcji;

 - Pracownia wytwarzania modeli odzieży;  

 - Zajęcia praktyczne;

 - Podstawy przedsiębiorczości;

 - Komputerowe wspomaganie produkcji odzieży;

 - Warsztaty pedagogiczno- psychologiczne z uwzględnieniem zagadnień równości szans.

PLAN NAUCZANIA.doc  

 

Moodle Logo
Tsplogo